Kindercoaching

Een opgroeiend kind is blijvend in ontwikkeling en dat vraagt veel flexibiliteit, geduld en zelfreflectie van ouders. Jonge kinderen kunnen vaak nog niet zo goed verwoorden wat er in hen speelt. Dat kan er voor zorgen dat jij als ouder onzekerheid, machteloosheid, verdriet of frustratie ervaart. Het is dan fijn als iemand zonder oordeel even met je meekijkt, denkt en voelt, toch? Een kindercoach kan dan laagdrempelig en kortdurend begeleiding bieden, bijvoorbeeld door samen te onderzoeken wat de onderliggende behoefte van het kind is. Want als je begrijpt waarom jouw kind bepaald gedrag laat zien, kan je hem of haar daarbij helpen en ontstaat er weer balans in het gezin, met ruimte voor ontspanning en plezier.

Kinderen, en zeker (hoog)gevoelige kinderen, spiegelen ons. Meestal niet in wat ze zeggen, maar in hoe ze doen. Hooggevoeligheid is een mooie eigenschap, maar niet altijd makkelijk! Bij hooggevoelige mensen zijn meer en andere hersengebieden actief, ook is het zenuwstelsel gevoeliger. Fysieke en emotionele prikkels worden op een intensere manier verwerkt. Dit kan er voor zorgen dat kinderen overprikkeld raken en dat kan zich op verschillende manieren uiten, zoals woede-uitbarstingen, vermoeidheid, huilbuien of juist stilletjes terugtrekken in een hoekje. Eigenlijk zijn alle jonge kinderen (hoog)gevoelig, omdat ze nog erg open staan voor de wereld om hen heen. Heldere informatie, begeleiding en praktische tips kunnen al een groot verschil maken.

Als coach richt ik mij in het bijzonder op jonge kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders. Dat is een stuk jonger dan de meeste kindercoaches. Ouders hebben daarom vanzelfsprekend een belangrijke rol tijdens een coachingstraject. Een gezin is altijd dynamisch en vormt de voedingsbodem, van waaruit een kind met verbinding en vertrouwen kan groeien en ontwikkelen. Kijk maar naar de natuur! Als de aarde uit balans is, zal er weinig bloesem in de boomgaard bloeien.

Geen grote (zorg)organisatie, geen verwijzing vanuit het wijkteam, geen wachttijd, geen ‘diagnose-stempel’,
maar rechtstreeks, toegankelijk, snel en persoonlijk.

Zonder oordeel, met open blik en met oprechte interesse begroet ik ieder nieuw gezin dat ik coach. Door samen in gesprek te gaan, te observeren, mee te bewegen, te verwonderen, samen te spelen, te experimenteren in wat wel of niet werkt en te adviseren vinden we samen een passende oplossing. Mijn werkwijze is gebaseerd op mijn kennis, ervaring en een flinke dosis intuïtie.

Kinderen (en ouders) voelen zich het meest op hun gemak in een vertrouwde omgeving. De coaching zal daarom in principe altijd bij jullie in de thuissituatie plaatsvinden. Als het waardevol is om op een andere locatie te observeren, dan is dit altijd bespreekbaar. Denk aan de kinderopvang, op school of bij opa en oma.

In een bloeiperiode van een maand help ik jullie als gezin met de hulpvraag die er speelt. Zo’n bloeiperiode start met een gesprek waarin jullie vragen, zorgen, wensen, verwachtingen en mijn werkwijze worden besproken. Daarna volgen afspraken met coaching en advies. Samen gaan we actief aan de slag! Na afloop bekijken we samen of een langer traject nodig is of dat we de coaching kunnen afronden. Omdat ik rust en échte aandacht belangrijk vind, neem ik ruim de tijd voor iedere afspraak. Op deze manier krijg ik een eerlijk en betrouwbaar beeld van jullie kind, gezin, het gedrag en de situatie.

In mijn werkstijl herken je elementen van systemisch werken, ontspanningsoefeningen, hechtingtheorie, Theraplay, presentietheorie, NMG (kinder)gebaren, kinderyoga en massage, spelbegeleiding, oplossingsgericht werken en ontwikkelingspsychologie. Ook is er aandacht voor het verhaal rond de zwangerschap en geboorte van jullie kind.

Wanneer een hulpvraag niet passend blijkt voor een coachingstraject, zal ik dit aangeven. Ik denk dan met jullie mee over passende hulp.